Kāpēc cilvēkam ir vajadzīga informācija?

Jautājums “kāpēc” ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, mēs varam apspriest visu, ko vien vēlamies, runāt par interesējošu mums jautājumu vispārīgi vai arī smalki apspriest tā detaļas, bet viens jautājums “kāpēc tas vispār ir vajadzīgs”, var novest mūs strupceļā.

Mēs tagad bieži runājam, ka internets ir liels cilvēka palīgs, vajadzīgās informācijas iegūšanai. Tik tiešām, internets tiek bieži izmantots neaizstājamā palīga vietā, ar tā palīdzību tiek iegūta un apstrādāta vajadzīgā informācija.

Līdz šim brīdim it kā viss ir skaidrs, kamēr neuzdod jautājumu, kāpēc vispār informācija ir vajadzīga? Jā, tieši tā informācija, kuras iegūšanai mēs stundām ilgi sēžam pie datora.

Kāpēc mums tā ir vajadzīga?

Tas nav zinātniska rakstura abstrakts jautājums. Dažas likumsakarības. Kāpēc mums ir jāzina preces cenas? Tāpēc, lai pareizi varētu izvēlēties preci un to iegādāties, tāpēc, lai būtu priekšstats par to, kas notiek cenu tirgū. Kāpēc mums vajag zināt situāciju Ukrainā? Tāpēc, lai salīdzinātu ar to situāciju, kura ir pie mums valstī, lai zinātu, kas notiek it kā tālā, bet tajā pašā laikā, tik tuvā valstī.

Tādu un līdzīgu jautājumu sarakstu var turpināt līdz bezgalībai, bet uzdodot tos, mēs varam pamanīt noteiktas likumsakarības. Ja aizdomājas par katru jautājumu, tad bieži vien uz to ir 2 atbilžu varianti.

Pirmais variants. Informācija cilvēkam ir vajadzīga priekš tam, lai pieņemtu lēmumu. Otrs variants. Informācija cilvēkam ir vajadzīga, lai uzkrātu zināšanas. Šīs zināšanas viņam noderēs gan tagad, gan nākotnē, bet daudzas no tām, nenoderēs nekad.

Kāda sakarība ir starp lēmumu pieņemšanu un zināšanām?

Lai varētu pieņemt lēmumu ir vajadzīgas zināšanas, jo svarīgāks lēmums ir jāpieņem, jo vairāk zināšanu mums ir vajadzīgs. Bet, informācijai ir jābūt patiesai, citādāk, pieņemtais lēmums var izrādīties nepareizs. Te, ļoti svarīgu lomu sāk spēlēt zināšanas, jo vairāk mums ir zināšanu, jo mazāk informācijas mums vajag lēmums pieņemšanai un otrādi, jo mazāk mēs zinām, jo vairāk patiesas informācijas mums ir vajadzīgs.

Kāpēc mēs par to runājam?

Tāpēc, ka ir ļoti labi daudz zināt un pieņemt pareizus lēmumus, bet, lai arī cik zinoši un gudri mēs būtu, zināt visu nav iespējams un nav arī vajadzīgs, jo tad mūsu smadzenes vienkārši būtu pārslogotas. Ko lai dara tādos gadījumos? Tādos gadījumos, vajag meklēt kompetentu cilvēku palīdzību, speciālistu konsultāciju vai arī meklēt informāciju internetā, ja problēmu vai radušos situāciju var atrisināt pašu spēkiem.

Bet cilvēka smadzenes ir iekārtotas tā, ka viņām visu laiku ir nepieciešams uzkrāt informāciju un pārvērst to zināšanās. Viss, ko piefiksē mūsu smadzenes, tiek noglabāts atmiņā. Zinātnieki apgalvo, ka smadzenes ir spējīgas atcerēties visu, ko cilvēks kādreiz ir redzējis, dzirdējis vai sajutis. Tādu “atcerēšanos” smadzenes veic visu laiku, bet lai atbrīvotos no pārslodzes, smadzenes iegūto informāciju novieto tur, no kurienes to sameklēt nav viegli. Tas tiek darīts tāpēc, lai netraucētu smadzenēm strādāt un nenoslogotu tās ar dotajā brīdī nevajadzīgu informāciju.

Un tikai brīdī, kad šī informācija ir ļoti vajadzīga, smadzenes šo informāciju var sameklēt, apstrādāt un izmantot vajadzīgā lēmuma pieņemšanā. Tāds, atcerēšanās mehānisms, cilvēkiem ir izstrādājies daudzu miljardu, gadu evolūcijas gaitā.

Internets ir neaizstājams cilvēka palīgs. Tas ir kā tāds cilvēka turpinājums, kurš uzglabā un apstrādā informāciju. Mēs saņemam informāciju, uzkrājam to un glabājam internetā, neuzticoties savai atmiņai, sistematizējam iegūto informāciju un izmantojam to momentos, kad ir jāpieņem lēmumi.

Ja runājam, par cilvēci kopumā, tad tā ir radījusi vispasaules tīmekli, tieši tāpēc, lai iegūtu informāciju, to sistematizētu un izmantotu lēmumu pieņemšanai. Tas ir viens no vienkāršākajiem un ērtākajiem veidiem, kā strādāt ar informāciju.